Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Biuro sprzedaży

ul. Chojnowska 114 C
59-220 Legnica
tel. +48 76 722 73 89
e-mail: biuro@galdevelopment.pl

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

GAL Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy
ul. Chojnowska 114 C, 59-220 Legnica
NIP: 691-251-19-34, REGON 362518512,
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000575863
Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN